Zákaznické forum

Tato sekce je vyhrazena pro připomínky, dotazy a komentáře uživatelů přípravků BabyCalm.
Příspěvky, které nám zašlete na mailovou adresu 3xHtrading@gmail.com v této sekci uvedeme i s odpovědí/vysvětlením a s Vaším jménem či kontaktem, budete-li si tak přát.

Přivítáme Vaše hodnocení přípravků BabyCalm, i kritické připomínky jak k výrobku, tak i k jeho distribuci a dostupnosti.